x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:www.4399.com    

时间 速度

检测时间:2021-10-11 14:46:47

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
179个点 9 39 112个独立IP 95个独立节点 200 0.164s 0.069s 0.091s 0.044s 41.06KB 41.06KB 3.462MB/s  
山西吕梁联通 联通 山西 124.167.240.236 中国山西朔州联通 200 4.207s 4.131s 4.15s 0.026580s 41.06KB 41.06KB 1.509MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东茂名市联通 联通 广东 120.240.120.86 中国广东揭阳移动 200 1.681s 0.137s 0.177s 1.445265s 41.06KB 41.06KB 28.41KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北邯郸移动 移动 河北 111.63.53.22 中国河北石家庄移动 200 0.872s 0.047s 0.067s 0.779562s 41.06KB 41.06KB 52.67KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 61.136.165.16 中国湖北十堰电信 200 0.794s 0.141s 0.184s 0.173061s 41.06KB 41.06KB 237.255KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京移动 移动 北京 120.237.254.128 中国广东云浮移动 200 0.68s 0.261s 0.381s 0.159980s 41.06KB 41.06KB 256.654KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京联通 联通 江苏 36.32.148.81 中国安徽宣城联通 200 0.626s 0.294s 0.396s 0.123279s 41.06KB 41.06KB 333.062KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆移动 移动 重庆 111.10.29.169 中国重庆移动 200 0.49s 0.203s 0.307s 0.092560s 41.06KB 41.06KB 443.6KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 117.161.5.195 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.405s 0.148s 0.23s 0.078799s 41.06KB 41.06KB 521.067KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 124.232.174.218 中国湖南株洲电信 200 0.385s 0.188s 0.252s 0.066987s 41.06KB 41.06KB 612.948KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆北屯市移动 移动 新疆 111.12.180.19 中国青海西宁移动 200 0.379s 0.027s 0.101s 0.084539s 41.06KB 41.06KB 485.688KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特电信 电信 内蒙古 183.242.42.72 中国北京移动 200 0.318s 0.267s 0.282s 0.018320s 41.06KB 41.06KB 2.189MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
菲律宾国外 国外 菲律宾 163.171.185.57 菲律宾 200 0.307s 0.097s 0.144s 0.112476s 41.06KB 41.06KB 365.052KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 223.111.192.168 中国江苏连云港移动 200 0.305s 0.154s 0.204s 0.051674s 41.06KB 41.06KB 794.589KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆喀什地区移动 移动 新疆 111.51.75.66 中国宁夏银川移动 200 0.292s 0.058s 0.132s 0.084421s 41.06KB 41.06KB 486.367KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西临汾市移动 移动 山西 183.201.234.81 中国山西太原移动 200 0.278s 0.131s 0.144s 0.108061s 41.06KB 41.06KB 379.967KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北恩施市联通 联通 湖北 119.36.49.248 中国湖北武汉联通 200 0.276s 0.124s 0.175s 0.077540s 41.06KB 41.06KB 529.528KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市电信 电信 宁夏 59.63.81.65 中国江西景德镇电信 200 0.27s 0.118s 0.168s 0.052071s 41.06KB 41.06KB 788.53KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 117.161.5.195 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.267s 0.059s 0.126s 0.085460s 41.06KB 41.06KB 480.454KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市联通 联通 广东 120.240.120.86 中国广东揭阳移动 200 0.264s 0.038s 0.064s 0.051460s 41.06KB 41.06KB 797.893KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市移动 移动 广西 36.136.113.16 中国广西移动 200 0.263s 0.156s 0.172s 0.072120s 41.06KB 41.06KB 569.323KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市电信 电信 浙江 110.157.235.186 中国新疆乌鲁木齐电信 200 0.261s 0.024s 0.101s 0.082264s 41.06KB 41.06KB 499.12KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市移动 移动 浙江 110.157.235.186 中国新疆乌鲁木齐电信 200 0.252s 0.024s 0.098s 0.078926s 41.06KB 41.06KB 520.229KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市联通 联通 辽宁 222.34.55.166 中国吉林四平铁通 200 0.247s 0.032s 0.062s 0.035020s 41.06KB 41.06KB 1.145MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆电信 电信 新疆 111.51.75.66 中国宁夏银川移动 200 0.245s 0.038s 0.104s 0.070501s 41.06KB 41.06KB 582.397KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东州电信 电信 青海 182.106.174.17 中国江西南昌电信 200 0.24s 0.094s 0.14s 0.052240s 41.06KB 41.06KB 785.98KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 106.60.70.100 中国云南昆明电信 200 0.238s 0.078s 0.131s 0.054504s 41.06KB 41.06KB 753.331KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏移动 移动 西藏 117.180.226.222 中国西藏拉萨移动 200 0.237s 0.075s 0.123s 0.050312s 41.06KB 41.06KB 816.099KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏电信 电信 西藏 117.23.2.59 中国陕西咸阳电信 200 0.236s 0.02s 0.074s 0.061060s 41.06KB 41.06KB 672.446KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西咸阳市移动 移动 陕西 122.77.253.130 中国陕西西安铁通 200 0.227s 0.186s 0.196s 0.017740s 41.06KB 41.06KB 2.26MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市电信 电信 陕西 180.95.133.178 中国甘肃兰州联通 200 0.217s 0.116s 0.143s 0.038480s 41.06KB 41.06KB 1.042MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西贵港市电信 电信 广西 117.24.11.18 中国福建泉州电信 200 0.206s 0.019s 0.054s 0.035341s 41.06KB 41.06KB 1.135MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃天水市电信 电信 甘肃 106.225.223.76 中国江西南昌电信 200 0.205s 0.037s 0.089s 0.062661s 41.06KB 41.06KB 655.265KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北衡水市电信 电信 河北 106.8.46.49 中国河北秦皇岛电信 200 0.199s 0.042s 0.068s 0.092000s 41.06KB 41.06KB 446.3KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北保定市电信 电信 河北 106.8.46.30 中国河北秦皇岛电信 200 0.192s 0.038s 0.076s 0.065820s 41.06KB 41.06KB 623.816KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西赣州市联通 联通 江西 182.106.174.17 中国江西南昌电信 200 0.185s 0.082s 0.104s 0.051321s 41.06KB 41.06KB 800.054KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市联通 联通 湖南 119.188.36.28 中国山东济南联通 200 0.184s 0.051s 0.083s 0.032396s 41.06KB 41.06KB 1.238MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁朝阳移动 移动 辽宁 222.34.54.105 中国吉林四平铁通 200 0.181s 0.051s 0.089s 0.061680s 41.06KB 41.06KB 665.687KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东电信 电信 青海 118.213.92.26 中国青海西宁电信 200 0.173s 0.062s 0.075s 0.076440s 41.06KB 41.06KB 537.148KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南大理州电信 电信 云南 106.60.70.101 中国云南昆明电信 200 0.164s 0.11s 0.126s 0.021281s 41.06KB 41.06KB 1.884MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 101.106.8.129 中国天津长城宽带 200 0.161s 0.102s 0.12s 0.021039s 41.06KB 41.06KB 1.906MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽滁州市电信 电信 安徽 42.101.72.226 中国黑龙江哈尔滨电信 200 0.159s 0.024s 0.067s 0.049680s 41.06KB 41.06KB 826.481KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南儋州联通 联通 海南 36.249.0.81 中国福建泉州联通 200 0.158s 0.071s 0.099s 0.029793s 41.06KB 41.06KB 1.346MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济南市电信 电信 山东 223.99.254.100 中国山东济南移动 200 0.154s 0.075s 0.091s 0.050940s 41.06KB 41.06KB 806.038KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南曲靖市移动 移动 云南 36.147.17.20 中国云南昆明移动 200 0.153s 0.08s 0.098s 0.034540s 41.06KB 41.06KB 1.161MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 124.14.17.164 中国上海长城宽带 200 0.152s 0.074s 0.097s 0.029243s 41.06KB 41.06KB 1.371MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 14.0.41.244 日本大阪 200 0.152s 0.113s 0.127s 0.012312s 41.06KB 41.06KB 3.257MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林松原市联通 联通 吉林 139.215.251.212 中国吉林长春联通 200 0.15s 0.081s 0.099s 0.032620s 41.06KB 41.06KB 1.229MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川绵阳市联通 联通 四川 59.80.29.19 中国贵州贵阳联通 200 0.15s 0.072s 0.097s 0.026874s 41.06KB 41.06KB 1.492MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市移动 移动 内蒙古 117.161.5.195 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.149s 0.067s 0.091s 0.028080s 41.06KB 41.06KB 1.428MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔西南移动 移动 贵州 117.174.50.73 中国四川成都移动 200 0.142s 0.033s 0.064s 0.042680s 41.06KB 41.06KB 962.033KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市移动 移动 广东 124.14.17.159 中国上海长城宽带 200 0.14s 0.017s 0.054s 0.042706s 41.06KB 41.06KB 961.447KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰电信 电信 内蒙古 1.180.19.71 中国内蒙古呼和浩特电信 200 0.138s 0.044s 0.069s 0.028340s 41.06KB 41.06KB 1.415MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东珠海市电信 电信 广东 124.14.17.159 中国上海长城宽带 200 0.138s 0.075s 0.094s 0.021290s 41.06KB 41.06KB 1.883MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏固原电信 电信 宁夏 218.95.139.27 中国宁夏银川电信 200 0.137s 0.049s 0.06s 0.064420s 41.06KB 41.06KB 637.373KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北鄂州市电信 电信 湖北 123.184.108.94 中国辽宁沈阳电信 200 0.136s 0.028s 0.063s 0.036998s 41.06KB 41.06KB 1.084MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔市联通 联通 黑龙江 113.6.77.27 中国黑龙江绥化联通 200 0.132s 0.072s 0.084s 0.035620s 41.06KB 41.06KB 1.126MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔电信 电信 黑龙江 124.205.169.204 中国北京鹏博士 200 0.131s 0.047s 0.074s 0.029305s 41.06KB 41.06KB 1.368MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江佳木斯市移动 移动 黑龙江 111.43.178.112 中国黑龙江哈尔滨移动 200 0.129s 0.034s 0.053s 0.047339s 41.06KB 41.06KB 867.352KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南通市电信 电信 江苏 183.6.248.88 中国广东惠州电信 200 0.129s 0.014s 0.048s 0.045259s 41.06KB 41.06KB 907.213KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南新乡市电信 电信 河南 59.63.81.65 中国江西景德镇电信 200 0.126s 0.032s 0.063s 0.031041s 41.06KB 41.06KB 1.292MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西玉林移动 移动 广西 36.136.113.16 中国广西移动 200 0.125s 0.069s 0.081s 0.029281s 41.06KB 41.06KB 1.369MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建南平市联通 联通 福建 112.90.242.20 中国广东揭阳联通 200 0.124s 0.024s 0.056s 0.035255s 41.06KB 41.06KB 1.137MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市电信 电信 吉林 123.187.28.201 中国辽宁锦州电信 200 0.123s 0.015s 0.043s 0.048300s 41.06KB 41.06KB 850.095KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西钦州市电信 电信 广西 36.136.113.16 中国广西移动 200 0.122s 0.078s 0.09s 0.015380s 41.06KB 41.06KB 2.607MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川广安市联通 联通 四川 59.80.29.19 中国贵州贵阳联通 200 0.121s 0.028s 0.057s 0.032967s 41.06KB 41.06KB 1.216MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南驻马店移动 移动 河南 111.7.109.98 中国河南郑州移动 200 0.12s 0.056s 0.071s 0.031479s 41.06KB 41.06KB 1.274MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东菏泽市移动 移动 山东 120.221.65.8 中国山东青岛移动 200 0.119s 0.055s 0.075s 0.026220s 41.06KB 41.06KB 1.529MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽亳州市联通 联通 安徽 113.194.59.229 中国江西宜春联通 200 0.118s 0.03s 0.053s 0.036120s 41.06KB 41.06KB 1.11MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东揭阳电信 电信 广东 183.6.248.88 中国广东惠州电信 200 0.118s 0.049s 0.068s 0.028460s 41.06KB 41.06KB 1.409MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔电信 电信 黑龙江 124.205.168.233 中国北京鹏博士 200 0.115s 0.043s 0.065s 0.024728s 41.06KB 41.06KB 1.622MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市联通 联通 辽宁 113.6.77.27 中国黑龙江绥化联通 200 0.112s 0.018s 0.046s 0.036120s 41.06KB 41.06KB 1.11MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 150.138.101.76 中国山东青岛电信 200 0.112s 0.016s 0.047s 0.032830s 41.06KB 41.06KB 1.221MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃庆阳市电信 电信 甘肃 118.182.253.42 中国甘肃张掖电信 200 0.111s 0.038s 0.056s 0.031060s 41.06KB 41.06KB 1.291MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 61.164.119.121 中国浙江温州电信 200 0.111s 0.046s 0.067s 0.021456s 41.06KB 41.06KB 1.869MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 113.96.147.71 中国广东广州电信 200 0.11s 0.009s 0.041s 0.034166s 41.06KB 41.06KB 1.174MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 163.171.198.89 中国香港 200 0.108s 0.023s 0.025s 0.079383s 41.06KB 41.06KB 517.234KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 157.185.168.15 日本东京 200 0.107s 0.075s 0.085s 0.010971s 41.06KB 41.06KB 3.655MB/s 查看 GET &nb