x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:www.4399.com    

时间 速度

检测时间:2022-01-18 09:23:37

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
184个点 8 39 129个独立IP 105个独立节点 200 0.166s 0.089s 0.109s 0.032s 文件不一致 文件不一致 5.406MB/s  
山东枣庄市联通 联通 山东 61.162.172.143 中国山东烟台联通 200 5.061s 5.02s 5.034s 0.013352s 38.941KB 38.941KB 2.848MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁营口移动 移动 辽宁 175.150.163.176 中国辽宁盘锦联通 200 1.163s 0.455s 0.847s 0.139919s 38.941KB 38.941KB 278.314KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 119.6.234.139 中国四川绵阳联通 200 1.149s 1.105s 1.119s 0.014307s 38.941KB 38.941KB 2.658MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京联通 联通 江苏 120.221.65.72 中国山东青岛移动 200 0.902s 0.34s 0.446s 0.323842s 38.941KB 38.941KB 120.248KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 202.122.145.86 马来西亚 200 0.88s 0.533s 0.596s 0.168268s 38.941KB 38.941KB 231.425KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京移动 移动 北京 122.70.142.37 中国北京铁通 200 0.826s 0.466s 0.581s 0.125319s 38.941KB 38.941KB 310.738KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东揭阳市联通 联通 广东 112.90.252.11 中国广东茂名联通 200 0.601s 0.346s 0.35s 0.113641s 154.525KB 154.525KB 1.328MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 117.161.19.51 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.534s 0.154s 0.364s 0.083300s 38.941KB 38.941KB 467.484KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 112.90.252.11 中国广东茂名联通 200 0.489s 0.19s 0.281s 0.108001s 38.941KB 38.941KB 360.565KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南邵阳市国外 国外 湖南 124.232.174.218 中国湖南株洲电信 200 0.461s 0.177s 0.244s 0.100340s 38.941KB 38.941KB 388.095KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昭通市移动 移动 云南 36.147.17.20 中国云南昆明移动 200 0.451s 0.003s 0.016s 0.292919s 38.941KB 38.941KB 132.943KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州移动 移动 河北 111.63.53.22 中国河北石家庄移动 200 0.444s 0.314s 0.364s 0.023160s 38.941KB 38.941KB 1.642MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
菲律宾国外 国外 菲律宾 61.162.172.143 中国山东烟台联通 200 0.383s 0.132s 0.2s 0.110276s 38.941KB 38.941KB 353.127KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 157.185.178.148 中国香港 200 0.379s 0.261s 0.299s 0.041580s 38.941KB 38.941KB 936.542KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市移动 移动 新疆 221.181.52.158 中国新疆阿克苏移动 200 0.379s 0.197s 0.223s 0.130427s 38.941KB 38.941KB 298.569KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南陵水市电信 电信 海南 49.71.73.132 中国江苏扬州电信 200 0.363s 0.138s 0.207s 0.082220s 38.941KB 38.941KB 473.624KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 117.161.19.17 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.306s 0.11s 0.174s 0.062920s 38.941KB 38.941KB 618.903KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁营口市移动 移动 辽宁 36.131.106.227 中国辽宁移动 200 0.283s 0.024s 0.036s 0.224120s 38.941KB 38.941KB 173.752KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉移动 移动 湖北 111.47.221.205 中国湖北武汉移动 200 0.267s 0.018s 0.047s 0.161201s 38.941KB 38.941KB 241.571KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 157.185.145.91 美国华盛顿西雅图 200 0.267s 0.039s 0.112s 0.080076s 38.941KB 38.941KB 486.306KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 202.122.145.214 马来西亚 200 0.259s 0.118s 0.153s 0.068301s 38.941KB 38.941KB 570.144KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东移动 移动 青海 111.12.223.13 中国青海移动 200 0.257s 0.046s 0.054s 0.023440s 38.941KB 38.941KB 1.622MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼伦贝尔市联通 联通 内蒙古 1.25.242.23 中国内蒙古巴彦淖尔联通 200 0.244s 0.054s 0.113s 0.069259s 38.941KB 38.941KB 562.258KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 223.210.4.165 中国安徽合肥长城宽带 200 0.241s 0.08s 0.121s 0.076583s 38.941KB 38.941KB 508.486KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市电信 电信 内蒙古 110.18.242.76 中国内蒙古巴彦淖尔联通 200 0.228s 0.051s 0.098s 0.080080s 38.941KB 38.941KB 486.281KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽合肥联通 联通 安徽 36.32.148.81 中国安徽宣城联通 200 0.226s 0.091s 0.125s 0.057980s 38.941KB 38.941KB 671.635KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市移动 移动 福建 112.47.29.17 中国福建泉州移动 200 0.224s 0.113s 0.151s 0.051691s 38.941KB 38.941KB 753.35KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏移动 移动 西藏 117.180.226.125 中国西藏拉萨移动 200 0.221s 0.074s 0.108s 0.055681s 38.941KB 38.941KB 699.366KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西商洛市联通 联通 陕西 117.23.2.59 中国陕西咸阳电信 200 0.204s 0.071s 0.09s 0.083576s 38.941KB 38.941KB 465.94KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 14.0.44.246 日本东京 200 0.198s 0.107s 0.137s 0.030732s 38.941KB 38.941KB 1.237MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川广元市移动 移动 四川 117.174.50.73 中国四川成都移动 200 0.192s 0.116s 0.132s 0.039061s 38.941KB 38.941KB 996.938KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽六安市移动 移动 安徽 112.28.237.61 中国安徽合肥移动 200 0.191s 0.109s 0.159s 0.017320s 38.941KB 38.941KB 2.196MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南琼海市联通 联通 海南 112.90.252.11 中国广东茂名联通 200 0.188s 0.099s 0.128s 0.027521s 38.941KB 38.941KB 1.382MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南衡阳市联通 联通 湖南 116.163.43.184 中国湖南长沙联通 200 0.182s 0.013s 0.014s 0.070960s 154.525KB 154.525KB 2.127MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 42.81.61.30 中国天津电信 200 0.178s 0.058s 0.074s 0.082241s 38.941KB 38.941KB 473.504KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 222.44.151.67 中国上海铁通 200 0.159s 0.052s 0.063s 0.079176s 38.941KB 38.941KB 491.833KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州毕节市移动 移动 贵州 117.187.241.18 中国贵州贵阳移动 200 0.158s 0.064s 0.08s 0.063860s 38.941KB 38.941KB 609.793KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昭通市电信 电信 云南 106.60.70.100 中国云南昆明电信 200 0.153s 0.044s 0.069s 0.057580s 38.941KB 38.941KB 676.301KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 113.96.140.117 中国广东江门电信 200 0.15s 0.118s 0.128s 0.008363s 38.941KB 38.941KB 4.547MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃白银市移动 移动 甘肃 117.157.238.249 中国甘肃兰州移动 200 0.146s 0.061s 0.085s 0.039680s 38.941KB 38.941KB 981.386KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 211.76.108.28 中国台湾台北 200 0.144s 0.051s 0.071s 0.034875s 38.941KB 38.941KB 1.09MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 110.157.233.39 中国新疆乌鲁木齐电信 200 0.143s 0.136s 0.138s 0.002070s 38.941KB 38.941KB 18.371MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔南州联通 联通 贵州 59.80.29.19 中国贵州贵阳联通 200 0.143s 0.027s 0.075s 0.036220s 38.941KB 38.941KB 1.05MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南商丘市电信 电信 河南 61.136.165.16 中国湖北十堰电信 200 0.143s 0.044s 0.075s 0.036440s 38.941KB 38.941KB 1.044MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西宜春市联通 联通 江西 124.205.168.233 中国北京鹏博士 200 0.142s 0.016s 0.056s 0.043404s 38.941KB 38.941KB 897.185KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市移动 移动 天津 111.31.16.75 中国天津移动 200 0.14s 0.101s 0.12s 0.010540s 38.941KB 38.941KB 3.608MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市联通 联通 湖南 60.211.170.13 中国山东济宁联通 200 0.139s 0.052s 0.081s 0.029475s 38.941KB 38.941KB 1.29MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁移动 移动 青海 111.12.223.13 中国青海移动 200 0.136s 0.028s 0.036s 0.025121s 38.941KB 38.941KB 1.514MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州安顺市电信 电信 贵州 111.124.71.193 中国贵州遵义电信 200 0.136s 0.086s 0.099s 0.016520s 38.941KB 38.941KB 2.302MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆伊犁移动 移动 新疆 117.145.179.71 中国新疆乌鲁木齐移动 200 0.136s 0.066s 0.089s 0.026000s 38.941KB 38.941KB 1.463MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏吴忠市联通 联通 宁夏 113.219.132.68 中国湖南衡阳电信 200 0.133s 0.046s 0.064s 0.043260s 38.941KB 38.941KB 900.171KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 113.96.140.117 中国广东江门电信 200 0.133s 0.1s 0.108s 0.007661s 38.941KB 38.941KB 4.964MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北邯郸市联通 联通 河北 110.242.21.33 中国河北保定联通 200 0.132s 0.071s 0.088s 0.024860s 38.941KB 38.941KB 1.53MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东梅州移动 移动 广东 113.96.147.71 中国广东广州电信 200 0.132s 0.042s 0.054s 0.054660s 38.941KB 38.941KB 712.43KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 124.134.127.229 中国山东淄博联通 200 0.132s 0.041s 0.063s 0.037220s 38.941KB 38.941KB 1.022MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆伊犁州电信 电信 新疆 117.145.179.45 中国新疆乌鲁木齐移动 200 0.128s 0.039s 0.059s 0.037580s 38.941KB 38.941KB 1.012MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东州电信 电信 青海 118.213.92.26 中国青海西宁电信 200 0.128s 0.096s 0.097s 0.027704s 38.941KB 38.941KB 1.373MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市联通 联通 河北 101.28.249.31 中国河北邯郸联通 200 0.127s 0.019s 0.059s 0.037921s 38.941KB 38.941KB 1.003MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市移动 移动 河南 111.7.109.87 中国河南郑州移动 200 0.125s 0.011s 0.022s 0.021180s 38.941KB 38.941KB 1.796MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西运城电信 电信 山西 183.201.234.81 中国山西临汾移动 200 0.121s 0.051s 0.067s 0.036460s 38.941KB 38.941KB 1.043MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古巴彦淖尔市电信 电信 内蒙古 1.180.27.170 中国内蒙古呼和浩特电信 200 0.12s 0.049s 0.066s 0.031520s 38.941KB 38.941KB 1.206MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏未知移动 移动 江苏 101.246.182.3 中国辽宁沈阳鹏博士 200 0.12s 0.084s 0.095s 0.012144s 38.941KB 38.941KB 3.131MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南株洲市联通 联通 湖南 223.210.4.142 中国安徽合肥长城宽带 200 0.118s 0.061s 0.078s 0.019004s 38.941KB 38.941KB 2.001MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西安康电信 电信 陕西 117.23.2.59 中国陕西咸阳电信 200 0.116s 0.027s 0.04s 0.060320s 38.941KB 38.941KB 645.58KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔南州联通 联通 贵州 59.80.29.19 中国贵州贵阳联通 200 0.115s 0.022s 0.052s 0.032139s 38.941KB 38.941KB 1.183MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市电信 电信 四川 113.250.56.27 中国重庆电信 200 0.113s 0.084s 0.091s 0.007924s 38.941KB 38.941KB 4.799MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济南市电信 电信 山东 223.99.254.99 中国山东济南移动 200 0.113s 0.059s 0.068s 0.034360s 38.941KB 38.941KB 1.107MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺市电信 电信 辽宁 101.246.182.4 中国辽宁沈阳鹏博士 200 0.112s 0.076s 0.086s 0.012647s 38.941KB 38.941KB 3.007MB/s 查看