x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:live.liangka.vip    

时间 速度

检测时间:2022-01-19 02:34:42

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
165个点 5 32 65个独立IP 53个独立节点 有非200状态 0.184s 0.125s 0.148s 0.005s 文件不一致 文件不一致 22.843MB/s  
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 * 连接失败 * 0.012s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市联通 联通 贵州 182.89.221.198 中国广西柳州联通 200 5.055s 5.017s 5.035s 0.000613s 6.989KB 6.989KB 11.134MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东枣庄市联通 联通 山东 27.221.30.11 中国山东青岛联通 200 5.04s 5.026s 5.032s 0.000064s 6.989KB 6.989KB 106.648MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆喀什地区移动 移动 新疆 111.7.163.158 中国河南郑州移动 200 0.511s 0.326s 0.417s 0.002260s 6.989KB 6.989KB 3.02MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏移动 移动 西藏 117.187.142.229 中国贵州贵阳移动 200 0.493s 0.326s 0.404s 0.007296s 6.989KB 6.989KB 957.957KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安移动 移动 内蒙古 58.218.215.152 中国江苏徐州电信 200 0.472s 0.217s 0.325s 0.014340s 6.989KB 6.989KB 487.396KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市电信 电信 内蒙古 116.117.158.60 中国内蒙古鄂尔多斯联通 200 0.404s 0.281s 0.317s 0.020560s 6.989KB 6.989KB 339.944KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州毕节市电信 电信 贵州 124.227.151.221 中国广西南宁电信 200 0.4s 0.07s 0.098s 0.270082s 6.989KB 6.989KB 25.878KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 27.221.30.11 中国山东青岛联通 200 0.376s 0.18s 0.269s 0.021260s 6.989KB 6.989KB 328.752KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安移动 移动 内蒙古 183.201.205.148 中国山西临汾移动 200 0.362s 0.16s 0.262s 0.002560s 6.989KB 6.989KB 2.666MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东东莞市移动 移动 广东 58.218.215.152 中国江苏徐州电信 200 0.35s 0.07s 0.119s 0.183299s 6.989KB 6.989KB 38.13KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北唐山市联通 联通 河北 27.221.30.11 中国山东青岛联通 200 0.335s 0.061s 0.092s 0.035340s 17.774KB 17.774KB 502.955KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南常德市电信 电信 湖南 175.6.235.208 中国湖南衡阳电信 200 0.324s 0.14s 0.237s 0.001578s 6.989KB 6.989KB 4.325MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市联通 联通 云南 124.14.19.142 中国上海长城宽带 200 0.304s 0.177s 0.239s 0.000608s 6.989KB 6.989KB 11.226MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 125.76.247.238 中国陕西西安电信 200 0.28s 0.201s 0.24s 0.000044s 6.989KB 6.989KB 155.124MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 124.14.19.142 中国上海长城宽带 200 0.275s 0.174s 0.224s 0.000672s 6.989KB 6.989KB 10.157MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 183.6.231.9 中国广东东莞电信 200 0.253s 0.236s 0.242s 0.000140s 6.989KB 6.989KB 48.753MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 114.80.187.107 中国上海电信 200 0.236s 0.083s 0.156s 0.006065s 6.989KB 6.989KB 1.125MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北邯郸市联通 联通 河北 111.7.163.158 中国河南郑州移动 200 0.23s 0.18s 0.203s 0.002580s 6.989KB 6.989KB 2.646MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 183.6.231.9 中国广东东莞电信 200 0.214s 0.192s 0.198s 0.000074s 6.989KB 6.989KB 92.236MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 58.218.215.152 中国江苏徐州电信 200 0.21s 0.104s 0.157s 0.000075s 6.989KB 6.989KB 91.006MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽六安市移动 移动 安徽 111.7.163.158 中国河南郑州移动 200 0.209s 0.106s 0.155s 0.001600s 6.989KB 6.989KB 4.266MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆和田市电信 电信 新疆 125.76.247.238 中国陕西西安电信 200 0.206s 0.065s 0.135s 0.001840s 6.989KB 6.989KB 3.709MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市移动 移动 海南 111.7.163.158 中国河南郑州移动 200 0.204s 0.11s 0.156s 0.000465s 6.989KB 6.989KB 14.678MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西宜春市联通 联通 江西 124.203.224.201 中国湖北武汉长城宽带 200 0.201s 0.157s 0.178s 0.000611s 6.989KB 6.989KB 11.171MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北廊坊市联通 联通 河北 124.200.113.115 中国北京鹏博士 200 0.194s 0.176s 0.184s 0.000627s 6.989KB 6.989KB 10.886MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市电信 电信 广西 58.218.215.152 中国江苏徐州电信 200 0.188s 0.089s 0.137s 0.002020s 6.989KB 6.989KB 3.379MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江金华联通 联通 浙江 101.246.176.169 中国辽宁沈阳鹏博士 200 0.186s 0.164s 0.173s 0.000690s 6.989KB 6.989KB 9.892MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 27.221.30.11 中国山东青岛联通 200 0.186s 0.086s 0.132s 0.000108s 6.989KB 6.989KB 63.199MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东州电信 电信 青海 125.76.247.238 中国陕西西安电信 200 0.177s 0.137s 0.152s 0.007574s 6.989KB 6.989KB 922.796KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁移动 移动 青海 36.142.4.225 中国甘肃兰州移动 200 0.177s 0.146s 0.16s 0.000840s 6.989KB 6.989KB 8.126MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 27.221.30.11 中国山东青岛联通 200 0.174s 0.072s 0.109s 0.000070s 6.989KB 6.989KB 97.506MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 45.253.60.102 中国宁夏银川广电网 200 0.173s 0.162s 0.165s 0.000660s 6.989KB 6.989KB 10.342MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市电信 电信 海南 58.218.215.152 中国江苏徐州电信 200 0.173s 0.066s 0.113s 0.000900s 6.989KB 6.989KB 7.584MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市联通 联通 湖南 27.221.30.11 中国山东青岛联通 200 0.17s 0.066s 0.093s 0.000162s 6.989KB 6.989KB 42.132MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林通化市联通 联通 吉林 27.221.30.11 中国山东青岛联通 200 0.17s 0.093s 0.128s 0.000700s 6.989KB 6.989KB 9.751MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏宿迁市联通 联通 江苏 27.221.30.11 中国山东青岛联通 200 0.17s 0.066s 0.095s 0.000056s 6.989KB 6.989KB 121.883MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰联通 联通 内蒙古 27.221.30.11 中国山东青岛联通 200 0.168s 0.097s 0.131s 0.000680s 6.989KB 6.989KB 10.037MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北襄阳市联通 联通 湖北 58.218.215.152 中国江苏徐州电信 200 0.168s 0.08s 0.124s 0.001840s 6.989KB 6.989KB 3.709MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市移动 移动 广西 124.227.151.221 中国广西南宁电信 200 0.164s 0.027s 0.123s 0.001020s 6.989KB 6.989KB 6.692MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江牡丹江移动 移动 黑龙江 111.40.178.226 中国黑龙江哈尔滨移动 200 0.16s 0.071s 0.082s 0.000800s 6.989KB 6.989KB 8.532MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁移动 移动 青海 111.7.163.158 中国河南郑州移动 200 0.159s 0.071s 0.113s 0.002600s 6.989KB 6.989KB 2.625MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东菏泽移动 移动 山东 120.221.181.186 中国山东济南移动 200 0.151s 0.062s 0.074s 0.014040s 6.989KB 6.989KB 497.81KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南儋州市移动 移动 海南 120.233.42.2 中国广东深圳移动 200 0.149s 0.075s 0.112s 0.001760s 6.989KB 6.989KB 3.878MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州市联通 联通 广西 103.228.211.99 中国广西南宁广电网 200 0.147s 0.109s 0.122s 0.010740s 6.989KB 6.989KB 650.769KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原电信 电信 山西 58.218.215.152 中国江苏徐州电信 200 0.147s 0.051s 0.097s 0.000780s 6.989KB 6.989KB 8.751MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南永州联通 联通 湖南 175.6.235.208 中国湖南衡阳电信 200 0.145s 0.113s 0.123s 0.004620s 6.989KB 6.989KB 1.477MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南楚雄州电信 电信 云南 125.76.247.238 中国陕西西安电信 200 0.144s 0.04s 0.094s 0.000780s 6.989KB 6.989KB 8.751MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津西青电信 电信 天津 36.102.212.92 中国内蒙古呼和浩特电信 200 0.142s 0.04s 0.055s 0.000800s 6.989KB 6.989KB 8.532MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川移动 移动 宁夏 112.19.5.226 中国四川成都移动 200 0.138s 0.067s 0.103s 0.004380s 6.989KB 6.989KB 1.558MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳市移动 移动 四川 112.19.5.226 中国四川成都移动 200 0.136s 0.124s 0.129s 0.001420s 6.989KB 6.989KB 4.807MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏电信 电信 西藏 125.76.247.238 中国陕西西安电信 200 0.135s 0.019s 0.075s 0.000920s 6.989KB 6.989KB 7.419MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 125.76.247.238 中国陕西西安电信 200 0.133s 0.073s 0.102s 0.000088s 6.989KB 6.989KB 77.562MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西渭南市电信 电信 陕西 58.218.215.152 中国江苏徐州电信 200 0.133s 0.062s 0.096s 0.001160s 6.989KB 6.989KB 5.884MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 120.221.181.186 中国山东济南移动 200 0.132s 0.03s 0.055s 0.003880s 6.989KB 6.989KB 1.759MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江金华市联通 联通 浙江 153.3.231.200 中国江苏南京联通 200 0.13s 0.061s 0.092s 0.000640s 6.989KB 6.989KB 10.665MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南驻马店市移动 移动 河南 58.218.215.152 中国江苏徐州电信 200 0.128s 0.058s 0.089s 0.000640s 6.989KB 6.989KB 10.665MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 221.178.6.227 中国重庆移动 200 0.126s 0.114s 0.119s 0.000903s 6.989KB 6.989KB 7.559MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都联通 联通 四川 60.255.150.231 中国四川成都广电网 200 0.126s 0.097s 0.106s 0.000620s 6.989KB 6.989KB 11.009MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏移动 移动 西藏 117.187.142.229 中国贵州贵阳移动 200 0.125s 0.023s 0.073s 0.001340s 6.989KB 6.989KB 5.094MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 111.7.163.158 中国河南郑州移动 200 0.124s 0.071s 0.095s 0.001080s 6.989KB 6.989KB 6.32MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南琼海市联通 联通 海南 182.89.221.198 中国广西柳州联通 200 0.122s 0.088s 0.104s 0.000500s 6.989KB 6.989KB 13.651MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市移动 移动 宁夏 111.7.163.158 中国河南郑州移动 200 0.121s 0.045s 0.08s 0.006140s 6.989KB 6.989KB 1.112MB/s