x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:x6.qmjy7.com    

时间 速度

检测时间:2022-01-19 23:27:46

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
186个点 8 39 150个独立IP 72个独立节点 有非200状态 0.269s 0.07s 0.107s 0.096s 61.758KB 61.758KB 3.43MB/s  
广东中山市电信 电信 广东 * 连接失败 * 15.012s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏无锡移动 移动 江苏 * 连接失败 * 15.906s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉移动 移动 湖北 * 连接失败 * 20.468s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆伊犁移动 移动 新疆 * 连接失败 * 10.155s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 * 连接失败 * 0s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 * 连接失败 * 0.336s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 * 连接失败 * 0.009s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 * 连接失败 * 0.001s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 120.237.197.113 中国广东移动 200 5.378s 0.035s 0.796s 3.916871s 61.758KB 61.758KB 15.767KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东枣庄市联通 联通 山东 27.221.122.238 中国山东济南联通 200 5.054s 5.022s 5.03s 0.015116s 61.758KB 61.758KB 3.99MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 183.61.168.242 中国广东东莞电信 200 1.697s 0.045s 0.294s 0.495796s 61.758KB 61.758KB 124.563KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 180.130.117.244 中国云南昭通联通 200 1.364s 0.021s 0.276s 0.801498s 61.758KB 61.758KB 77.053KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔移动 移动 黑龙江 111.42.188.101 中国黑龙江哈尔滨移动 200 1.073s 0.02s 1.029s 0.024480s 61.758KB 61.758KB 2.464MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州移动 移动 福建 112.48.153.230 中国福建厦门移动 200 0.974s 0.008s 0.013s 0.009189s 61.758KB 61.758KB 6.563MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼伦贝尔市电信 电信 内蒙古 58.215.122.243 中国江苏无锡电信 200 0.796s 0.22s 0.297s 0.417499s 61.758KB 61.758KB 147.923KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安移动 移动 内蒙古 58.215.122.240 中国江苏无锡电信 200 0.783s 0.272s 0.377s 0.289162s 61.758KB 61.758KB 213.575KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南益阳市移动 移动 湖南 183.61.14.233 中国广东珠海电信 200 0.779s 0.075s 0.102s 0.591442s 61.758KB 61.758KB 104.419KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京朝阳移动 移动 北京 120.238.157.238 中国广东江门移动 200 0.712s 0.146s 0.295s 0.260519s 61.758KB 61.758KB 237.057KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
菲律宾国外 国外 菲律宾 27.221.122.242 中国山东济南联通 200 0.637s 0.072s 0.155s 0.395125s 61.758KB 61.758KB 156.299KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市联通 联通 内蒙古 27.221.122.237 中国山东济南联通 200 0.61s 0.178s 0.277s 0.209818s 61.758KB 61.758KB 294.34KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏移动 移动 西藏 223.76.171.227 中国湖北荆州移动 200 0.485s 0.035s 0.138s 0.224219s 61.758KB 61.758KB 275.435KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆喀什地区移动 移动 新疆 111.31.77.77 中国天津移动 200 0.481s 0.125s 0.209s 0.168019s 61.758KB 61.758KB 367.564KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 117.161.70.116 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.477s 0.161s 0.215s 0.190761s 61.758KB 61.758KB 323.744KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安移动 移动 内蒙古 124.165.216.219 中国山西吕梁联通 200 0.461s 0.139s 0.218s 0.162740s 61.758KB 61.758KB 379.488KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆和田市电信 电信 新疆 119.96.66.204 中国湖北武汉电信 200 0.458s 0.091s 0.181s 0.183961s 61.758KB 61.758KB 335.711KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北邯郸市电信 电信 河北 42.7.33.238 中国辽宁大连联通 200 0.448s 0.028s 0.078s 0.133240s 61.758KB 61.758KB 463.508KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 59.47.236.228 中国辽宁本溪电信 200 0.433s 0.109s 0.203s 0.150765s 61.758KB 61.758KB 409.63KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 119.41.210.241 中国海南海口电信 200 0.423s 0.098s 0.152s 0.176381s 61.758KB 61.758KB 350.139KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏移动 移动 西藏 223.76.171.231 中国湖北荆州移动 200 0.399s 0.022s 0.1s 0.155801s 61.758KB 61.758KB 396.389KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 14.29.40.200 中国广东佛山电信 200 0.397s 0.024s 0.076s 0.194597s 61.758KB 61.758KB 317.363KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东菏泽移动 移动 山东 120.220.201.239 中国山东济南移动 200 0.394s 0.065s 0.075s 0.265682s 61.758KB 61.758KB 232.45KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州市联通 联通 广西 58.215.122.248 中国江苏无锡电信 200 0.355s 0.095s 0.137s 0.174211s 61.758KB 61.758KB 354.5KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市电信 电信 辽宁 123.186.145.234 中国辽宁本溪电信 200 0.348s 0.068s 0.124s 0.016208s 61.758KB 61.758KB 3.721MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市联通 联通 广东 120.238.157.240 中国广东江门移动 200 0.347s 0.239s 0.263s 0.049201s 61.758KB 61.758KB 1.226MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 119.96.66.203 中国湖北武汉电信 200 0.342s 0.128s 0.18s 0.102975s 61.758KB 61.758KB 599.736KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东菏泽移动 移动 山东 223.109.74.229 中国江苏移动 200 0.326s 0.131s 0.167s 0.120581s 61.758KB 61.758KB 512.169KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海松江移动 移动 上海 39.173.101.100 中国浙江杭州移动 200 0.32s 0.258s 0.273s 0.028442s 61.758KB 61.758KB 2.12MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南湘潭市电信 电信 湖南 113.96.181.217 中国广东广州电信 200 0.314s 0.04s 0.066s 0.097659s 61.758KB 61.758KB 632.382KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔南电信 电信 贵州 58.215.122.241 中国江苏无锡电信 200 0.311s 0.075s 0.124s 0.132961s 61.758KB 61.758KB 464.481KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏电信 电信 西藏 58.49.197.243 中国湖北武汉电信 200 0.309s 0.02s 0.091s 0.141741s 61.758KB 61.758KB 435.709KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州遵义市联通 联通 贵州 27.221.122.242 中国山东济南联通 200 0.301s 0.126s 0.168s 0.086460s 61.758KB 61.758KB 714.293KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏吴忠市联通 联通 宁夏 113.96.181.213 中国广东广州电信 200 0.3s 0.032s 0.061s 0.065099s 61.758KB 61.758KB 948.675KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔南移动 移动 贵州 112.48.153.229 中国福建厦门移动 200 0.293s 0.067s 0.12s 0.117341s 61.758KB 61.758KB 526.311KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市电信 电信 甘肃 219.153.35.228 中国重庆电信 200 0.281s 0.001s 0.045s 0.091240s 61.758KB 61.758KB 676.872KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市联通 联通 辽宁 42.7.33.248 中国辽宁大连联通 200 0.277s 0.045s 0.049s 0.010240s 61.758KB 61.758KB 5.89MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 58.215.122.243 中国江苏无锡电信 200 0.267s 0.089s 0.131s 0.090232s 61.758KB 61.758KB 684.434KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西来宾市移动 移动 广西 113.96.181.216 中国广东广州电信 200 0.265s 0.026s 0.048s 0.050600s 61.758KB 61.758KB 1.192MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川广元市移动 移动 四川 117.156.244.238 中国甘肃兰州移动 200 0.263s 0.063s 0.102s 0.089861s 61.758KB 61.758KB 687.259KB/s