x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:www.4399.com    

时间 速度

检测时间:2022-01-21 09:10:14

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
182个点 8 39 119个独立IP 103个独立节点 200 0.211s 0.083s 0.132s 0.057s 文件不一致 文件不一致 3.64MB/s  
浙江台州市电信 电信 浙江 115.223.11.149 中国浙江温州电信 200 6.082s 0.027s 6.045s 0.016296s 39.016KB 39.016KB 2.338MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东枣庄市联通 联通 山东 124.134.127.229 中国山东淄博联通 200 5.037s 5.012s 5.02s 0.008262s 39.016KB 39.016KB 4.612MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃白银市移动 移动 甘肃 117.157.238.249 中国甘肃兰州移动 200 3.851s 0.098s 0.128s 3.702443s 39.016KB 39.016KB 10.538KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南通移动 移动 江苏 124.205.169.204 中国北京鹏博士 200 1.278s 1.252s 1.26s 0.008906s 39.016KB 39.016KB 4.278MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东东莞市电信 电信 广东 124.14.17.159 中国上海长城宽带 200 1.167s 0.83s 0.879s 0.219928s 39.016KB 39.016KB 177.402KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃平凉电信 电信 甘肃 118.182.253.42 中国甘肃张掖电信 200 1.119s 0.979s 1.005s 0.094980s 39.016KB 39.016KB 410.777KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南怀化移动 移动 湖南 120.226.48.28 中国湖南长沙移动 200 0.727s 0.358s 0.39s 0.170083s 39.016KB 39.016KB 229.392KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西贵港移动 移动 广西 111.59.17.12 中国广西移动 200 0.6s 0.121s 0.126s 0.267985s 154.766KB 154.766KB 577.516KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁丹东市联通 联通 辽宁 175.150.163.176 中国辽宁盘锦联通 200 0.452s 0.112s 0.129s 0.295499s 39.016KB 39.016KB 132.033KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昭通市移动 移动 云南 36.147.17.20 中国云南昆明移动 200 0.418s 0.045s 0.063s 0.297124s 39.016KB 39.016KB 131.311KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西咸阳电信 电信 陕西 113.201.242.58 中国陕西安康联通 200 0.415s 0.027s 0.03s 0.298737s 154.766KB 154.766KB 518.066KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市移动 移动 河南 124.134.127.229 中国山东淄博联通 200 0.41s 0.166s 0.246s 0.084980s 39.016KB 39.016KB 459.115KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔市联通 联通 黑龙江 113.8.150.210 中国黑龙江哈尔滨联通 200 0.402s 0.341s 0.354s 0.023520s 39.016KB 39.016KB 1.62MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南陵水市电信 电信 海南 49.79.232.33 中国江苏南通电信 200 0.388s 0.133s 0.201s 0.093659s 39.016KB 39.016KB 416.571KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 117.161.19.51 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.377s 0.171s 0.263s 0.061101s 39.016KB 39.016KB 638.543KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市电信 电信 甘肃 118.182.253.42 中国甘肃张掖电信 200 0.36s 0.014s 0.016s 0.222218s 154.766KB 154.766KB 696.459KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
菲律宾国外 国外 菲律宾 60.211.170.13 中国山东济宁联通 200 0.346s 0.074s 0.14s 0.133914s 39.016KB 39.016KB 291.348KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东惠州铁通 铁通 广东 202.168.172.169 中国广东东莞广电网 200 0.326s 0.001s 0.017s 0.286923s 39.016KB 39.016KB 135.979KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市联通 联通 吉林 222.34.54.105 中国吉林四平铁通 200 0.31s 0.128s 0.233s 0.033020s 39.016KB 39.016KB 1.154MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市联通 联通 内蒙古 59.63.81.65 中国江西景德镇电信 200 0.283s 0.081s 0.143s 0.072140s 39.016KB 39.016KB 540.832KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 202.122.145.214 马来西亚 200 0.266s 0.002s 0.063s 0.102929s 39.016KB 39.016KB 379.054KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南郴州市电信 电信 湖南 124.232.174.218 中国湖南株洲电信 200 0.242s 0.041s 0.055s 0.163220s 39.016KB 39.016KB 239.037KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西玉林市电信 电信 广西 125.73.209.67 中国广西南宁电信 200 0.23s 0.108s 0.148s 0.049920s 39.016KB 39.016KB 781.563KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 157.185.156.194 美国加利福尼亚圣何塞 200 0.229s 0.021s 0.087s 0.074610s 39.016KB 39.016KB 522.928KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西忻州市移动 移动 山西 183.201.234.81 中国山西临汾移动 200 0.221s 0.042s 0.059s 0.141038s 39.016KB 39.016KB 276.632KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆喀什地区移动 移动 新疆 117.145.179.71 中国新疆乌鲁木齐移动 200 0.204s 0.108s 0.139s 0.036060s 39.016KB 39.016KB 1.057MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼伦贝尔市电信 电信 内蒙古 121.57.82.17 中国内蒙古乌海电信 200 0.204s 0.075s 0.116s 0.045600s 39.016KB 39.016KB 855.606KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁移动 移动 广西 111.59.17.12 中国广西移动 200 0.191s 0.027s 0.038s 0.140173s 39.016KB 39.016KB 278.339KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南南阳市电信 电信 河南 111.47.221.205 中国湖北武汉移动 200 0.189s 0.046s 0.064s 0.099000s 39.016KB 39.016KB 394.097KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南株洲市电信 电信 湖南 120.226.48.28 中国湖南长沙移动 200 0.188s 0.025s 0.044s 0.119661s 39.016KB 39.016KB 326.051KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东东莞市联通 联通 广东 112.90.252.11 中国广东茂名联通 200 0.183s 0.121s 0.121s 0.016155s 39.016KB 39.016KB 2.358MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 14.0.44.246 日本东京 200 0.173s 0.068s 0.102s 0.035723s 39.016KB 39.016KB 1.067MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 222.44.151.67 中国上海铁通 200 0.172s 0.055s 0.07s 0.065317s 39.016KB 39.016KB 597.327KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 58.220.72.83 中国江苏扬州电信 200 0.169s 0.06s 0.093s 0.040668s 39.016KB 39.016KB 959.369KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市电信 电信 内蒙古 183.242.42.72 中国北京移动 200 0.167s 0.078s 0.107s 0.031960s 39.016KB 39.016KB 1.192MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州移动 移动 新疆 110.157.235.186 中国新疆乌鲁木齐电信 200 0.158s 0.052s 0.086s 0.036880s 39.016KB 39.016KB 1.033MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 58.26.7.254 马来西亚 200 0.148s 0.001s 0.041s 0.062661s 39.016KB 39.016KB 622.646KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆阿克苏地区电信 电信 新疆 110.157.235.186 中国新疆乌鲁木齐电信 200 0.144s 0.046s 0.079s 0.030760s 39.016KB 39.016KB 1.239MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南许昌市联通 联通 河南 61.163.161.28 中国河南驻马店联通 200 0.144s 0.039s 0.05s 0.043160s 39.016KB 39.016KB 903.976KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北恩施移动 移动 湖北 111.47.221.205 中国湖北武汉移动 200 0.143s 0.045s 0.075s 0.043539s 39.016KB 39.016KB 896.108KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东临沂移动 移动 山东 120.220.213.86 中国山东青岛移动 200 0.14s 0.054s 0.071s 0.048220s 39.016KB 39.016KB 809.117KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 110.157.235.186 中国新疆乌鲁木齐电信 200 0.137s 0.13s 0.132s 0.002366s 39.016KB 39.016KB 16.104MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西商洛市电信 电信 陕西 117.23.2.59 中国陕西咸阳电信 200 0.137s 0.02s 0.036s 0.081181s 154.836KB 154.836KB 1.863MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏移动 移动 西藏 117.180.226.125 中国西藏拉萨移动 200 0.135s 0.003s 0.033s 0.032037s 39.016KB 39.016KB 1.189MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市联通 联通 湖南 124.134.127.229 中国山东淄博联通 200 0.132s 0.054s 0.08s 0.025607s 39.016KB 39.016KB 1.488MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州移动 移动 河北 111.63.53.22 中国河北石家庄移动 200 0.131s 0.065s 0.078s 0.039600s 39.016KB 39.016KB 985.243KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 211.76.108.28 中国台湾台北 200 0.131s 0.003s 0.032s 0.051061s 39.016KB 39.016KB 764.098KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东州电信 电信 青海 118.213.92.26 中国青海西宁电信 200 0.13s 0.092s 0.093s 0.034354s 39.016KB 39.016KB 1.109MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰联通 联通 内蒙古 110.18.242.76 中国内蒙古巴彦淖尔联通 200 0.127s 0.026s 0.06s 0.033481s 39.016KB 39.016KB 1.138MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西运城市电信 电信 山西 1.71.150.167 中国山西太原电信 200 0.126s 0.059s 0.073s 0.034020s 39.016KB 39.016KB 1.12MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 223.210.26.31 中国重庆长城宽带 200 0.121s 0.033s 0.061s 0.030887s 39.016KB 39.016KB 1.234MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市联通 联通 河北 101.28.249.31 中国河北邯郸联通 200 0.119s 0.041s 0.064s 0.027300s 39.016KB 39.016KB 1.396MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西百色铁通 铁通 广西 219.232.81.196 中国广西南宁广电网 200 0.118s 0.029s 0.053s 0.038921s 39.016KB 39.016KB 1002.431KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州联通 联通 福建 124.14.17.159 中国上海长城宽带 200 0.115s 0.051s 0.07s 0.021041s 39.016KB 39.016KB 1.811MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏石嘴山市移动 移动 宁夏 111.51.75.66 中国宁夏银川移动 200 0.112s 0.035s 0.042s 0.062519s 39.016KB 39.016KB 624.06KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建莆田市移动 移动 福建 112.47.27.202 中国福建泉州移动 200 0.11s 0.041s 0.061s 0.027240s 39.016KB 39.016KB 1.399MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春移动 移动 吉林 59.47.7.14 中国辽宁本溪电信 200 0.11s 0.025s 0.051s 0.029576s 39.016KB 39.016KB 1.288MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市移动 移动 甘肃 117.157.238.249 中国甘肃兰州移动 200 0.109s 0.042s 0.063s 0.022940s 39.016KB 39.016KB 1.661MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 157.185.179.12 美国伊利诺斯芝加哥 200 0.106s 0.032s 0.054s 0.030733s 39.016KB 39.016KB 1.24MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 157.185.175.102 美国科罗拉多丹佛 200 0.105s 0s 0.034s 0.036513s 39.016KB 39.016KB 1.043MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 36.104.136.176 中国吉林长春电信 200 0.101s 0.095s 0.096s 0.001429s 39.016KB 39.016KB 26.663MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏移动 移动 西藏 117.180.226.125 中国西藏拉萨移动 200 0.099s 0.022s 0.047s 0.026980s 39.016KB 39.016KB 1.412MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽池州市移动 移动 安徽 120.209.141.241 中国安徽合肥移动 200 0.099s 0.044s 0.059s 0.021381s 39.016KB 39.016KB 1.782MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东清远市移动 移动 广东 120.240.120.215 中国广东揭阳移动 200 0.099s 0.016s 0.042s 0.028348s 39.016KB 39.016KB 1.344MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北保定市移动 移动 河北 111.63.53.22 中国河北石家庄移动 200 0.097s 0.035s 0.051s 0.027460s 39.016KB 39.016KB 1.388MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东泰安市电信 电信 山东 150.138.101.76 中国山东青岛电信 200 0.096s 0.025s 0.041s 0.030840s 39.016KB 39.016KB 1.235MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市电信 电信 宁夏 218.95.139.27 中国宁夏银川电信 200 0.096s 0.083s 0.087s 0.003688s 39.016KB 39.016KB 10.331MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 49.71.73.132 中国江苏扬州电信 200 0.096s 0.034s 0.049s 0.029162s 39.016KB 39.016KB 1.307MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔西南州电信 电信 贵州 117.187.241.18 中国贵州贵阳移动 200 0.093s 0.039s 0.057s 0.014160s 39.016KB 39.016KB 2.691MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东聊城市电信 电信 山东 124.14.17.159 中国上海长城宽带 200 0.092s 0.007s 0.034s 0.028608s 39.016KB 39.016KB 1.332MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig